شبکه بهداشت و درمان نقده

(آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام:گلناز

نام خانوادگی:بانی زاوشتی

سمت:مسئول امور مالی

شماره تماس:04435676004

************************

نام:محمد رسول

نام خانوادگی:قدسی

سمت:حسابدار

************************

نام:بهنام

نام خانوادگی:سلیمانزاده

سمت:کارپرداز

شماره تماس: 04435676003

************************

نام: مرتضی

نام خانوادگی: ایمانی

سمت: حسابدار

****************************

نام:بهروز

نام خانوادگی:مرادی

سمت:حسابدار و امین اموال

*****************************

نام:هیوا

نام خانوادگی:کاکائی

سمت:مسئول درآمد

 

************************

نام:نساء

نام خانوادگی:خدادادی

سمت:حسابدار

***************************

نام:الهام

نام خانوادگی:شریفی

سمت:حسابدار

***************************

نام:اصغر

نام خانوادگی:مقدم

سمت:حسابدار

***************************

نام:زهرا

نام خانوادگی:اسماعیلی

سمت:حسابدار

******

نام:فاطمه

نام خانوادگی:جهانی

سمت:حسابدار

*********************

تنظیمات قالب