شبکه بهداشت و درمان نقده

(آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام:سعید

نام خانوادگی:رضاپور

سمت:مسئول مدیر گروه واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها

**********************************

نام : معصومه

نام خانوادگی : اکبری

سمت : کارشناس بیماری های واگیر

 **********************************

نام:علیرضا

نام خانوادگی:علیزاده

سمت: کارشناس مبارزه با بیماری های واگیر

 

 ****************************

نام:رسول

نام خانوادگی:شاوله

سمت: کارشناس مبارزه با بیماری های غیر واگیر

*********************

نام:بابک

نام خانوادگی:آزاده

سمت: کارشناس مبارزه با بیماری های غیر واگیر

تنظیمات قالب