شبکه بهداشت و درمان نقده

(آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

لیست کارشناسان بهداشت خانواده:

نام و نام خانوادگی: کاوه حسن زاده

سمت:کارشناس مسئول بهداشت خانواده

مدرک:کارشناس بهداشت عمومی

***************************

نام و نام خانوادگی: نسرین عیوضی

سمت: کارشناس بهداشت خانواده و جمعیت

مدرک: لیسانس مامایی

*****************************

نام و نام خانوادگی : خدیجه خاقانپور

سمت : کارشناس مراقب سلامت

مدرک : لیسانس بهداشت عمومی

*******************************

نام و نام خانوادگی : مرضیه جهان نور

سمت : کاردان مراقب سلامت

مدرک : فوق دیپلم بهداشت عمومی

 

تنظیمات قالب