شبکه بهداشت و درمان نقده

(آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها ستاد مرکز بهداشت :

واحد پیشگیری  و مبارزه با بیماریها یکی از گروههای کارشناسی تخصصی مرکز بهداشت شهرستان می باشد که در زمینه چگونگی الگوی توزیع بیماریهای شایع از نظر علت شناسی(اتیولوژی)، توزیع مکانی،توزیع زمانی، توزیع انسانی و به خصوص بار بیماری وعوامل موثر در آن بررسی و مطالعه نموده و بدینوسیله جایگاه اپیدمیولوژیک آنها را در چارچوب قیاس منطقه ای و ناحیه ای از نظر اسپورادیک،آندمیک ،طغیان و اپیدمیک بودن تعیین و تبیین مینماید وبر این اساس تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه و کنترلی متناسب در سطوح مختلف را از ابتدایی گرفته تا سطح منتج به مرحله بازتوانی مطالعه،اتخاذ و عملی می نماید تابتواندبه عنوان عضوی از ساختار اجرایی مرکز بهداشت شهرستان به عنوان یک ارگان مسئول در قبال سلامت آحاد جامعه هماهنگ و همپا با سایر اعضاء و دیگر بخشهای موثر در بهداشت و با بهره گیری از توان تخصصی خود در تحقق اهداف بهداشتی کشور به نحو شایسته ای ایفای نقش کند اهدافی که بی تاثیر از سیاست های سازمان جهانی بهداشت در مقیاس های:
-موقعیت شناسی از نظر منطقه ای،جهانی و کشوری
-کنترل
- حذف
بیماریها و سایر مشکلات بهداشتی در چهار چوب یک نظام مراقبت پویا و برخوردار از نظام آماری کارآمد نیست تا نهایتا به این ترتیب وظیفه خود را در تامین زندگی سالم و شاداب برای مردم و ارتقاءسطح سلامتی آحاد هموطنان با احساس مسئولیت و علاقه مندی ایفاء نماید.

رسالت:
- تطبیق برنامه های کنترل و مراقبت بیماریهای اعلام شده از طرف وزارت متبوعه با شرایط استانی و نظارت بر اجرای آنها
- ایجادبستری مناسب برای ارتقاء مهارت های شغلی و شخصی کارکنان برای  بهبود برنامه های مراقبت
-ایجاد بستری مناسب برای تحقیقات و آموزش های کاربردی
اهداف اختصاصی:
-برقراری نظام مراقبت بیماریها
-بیماریابی،کنترل ،حذف و ریشه کنی بیماری های نظام مراقبت
-افزایش آگاهی مردم، پرسنل و افراد در معرض خطر در مورد عوامل خطر و بیماریزا
-تامین سلامت جامعه از طریق جلب مشارکت سایر سازمان های مرتبط
-برنامه ریزی،سازماندهی و هدایت اجرایی برنامه های کنترل بیماریها در سطح استان

بیماریهای واگیر شامل:
ایمن سازی و زنجیره سرد-کنترل و مراقبت بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن شامل:دیفتری-کزاز-فلج اطفال- سرخک و سرخچه مادرزادی-اوریون و مننژیت-بیماریهای روده ای و اسهالی -سل - جذام-مالاریا-پدیکولوز-بوتولیسم-هپاتیت های ویروسی -کنترل و مراقبت بیماریهای مشترک انسان و حیوان  شامل:لیشمانیوز جلدی و احشایی-هاری-تب مالت-کیست هیداتیک-تب راجعه-تب های خونریزی دهنده-توکسوپلاسموز- سیاه زخم - آنفلو انزای فوق حاد پرندگان-کنترل و مراقبت بیماری ایدز و بیماریهای آمیزشی-

بیماریهای غیر واگیر شامل:

دیابت و فشارخون-کم کاری تیروئید-بیماریهای قلبی،عروقی-سوانح و حوادث-بیماریهای تنفسی وغیره-فرایندهای مدیریتی شامل:ثبت و طبقه بندی علتی مرگ و میر- کنترل عفونتهای بیمارستانی - کنترل و کاهش اثرات بلایا

بیماریهای غیر واگیر و حوادث از معضلات بهداشتی عصر نوین در هر جامعه ای است و شهرستان نقده نیز به نوبه خودبا اجرای طرح ها و برنامه های خاص مربوط به این دسته از نا خوشی ها ، گام های موثری در جهت کنترل هر چه بیشتر آنها برداشته است ، برخی از این فعالیتها عبارتند از:

- غربالگری و بیمار یابی بیماران دیابتی و فشار خونی

- غربالگری مراجعین جهت ازدواج از نظر بیماری تالاسمی ماژور و نظارت دقیق بر روند انجام آزمایشات مربوطه

- غربالگری نوزادان از نظر کم کاری مادرزادی تیروئید و پیگیری درمان نوزادان بیمار تا مشخص شدن وضعیت نهایی کم کاری

- ثبت و آنالیز حوادث گزارش شده توسط اورژانس بیمارستان و مشخص نمودن اولویت حوادث در سطح

شهرستان و برنامه ریزی جهت کنترل آنها

شماره تماس واحد بیماریها: 04435664202

 

 

تنظیمات قالب