شبکه بهداشت و درمان نقده

(آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

تعریف بهداشت محیط :

" بهداشت محیط " عبارت است از کنترل عواملی از محیط زندگی که بر سلامت جسمی ، روحی و اجتماعی انسان تأثیرات سویی دارند یا خواهند داشت  .

 

مهمترین برنامه ها و اهداف  بهداشت محیط عبارتند از:

1.      نظارت بر تامین آب آشامیدنی سالم 

2.      نظارت بر دفع بهداشتی فاضلاب ها

3.      نظارت بر جمع آوری ، انتقال و دفع  مواد زاید و مواد زاید خطرناک

4.      نظارت بهداشتی بر تهیه ، حمل  ، توزیع ، انبار و فروش و عرضه مواد غذایی

5.      بهبود و ارتقاء وضعیت بهداشت محیط، بهداشت مواد غذایی و بهداشت آب در محل های پذیرایی و اقامتی، اماکن عمومی و .... در مسیر راهها و داخل شهر ها

6.      نظارت بهداشتی بر اماکن عمومی ، بهداشت محیط مساجد و اماکن متبرکه ، مدارس ، مهد کودک و روستا ، مهدها مراکز بین راهی و اقامتی و تفرجگاهها ، مراکز نظامی و انتظامی ، زندان ، ورزشگاهها ، و شناگاهها ، پایانه های مسافر بری و حمل و نقل جاده ای  ، پانسیونها  و ...

7.      نظارت بر بهداشت مسکن

8.      نظارت بر کشت سبزیجات و میوجات .

9.      مبارزه با حشرات و جوندگان کاهش مشکلات بهداشتی ناشی از بند پایان ، حشرات و جوندگان

10. پایش مراکز پرتوهای یونساز ارتقاء بهداشت پرتوهای مراکز کاربرد پرتوهای یونساز در مراکز پرتو پزشکی

11. شناسایی نقاط و عوامل تهدید کننده سلامتی

12. بهداشت محیط بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی

13. بهداشت هوا ، حفظ و تأمین سلامت خانوارهای روستایی مصرف کننده سوخت جامد با توجه به کاهش مواجهه با آلاینده های هوا در منازل روستایی ناشی از مصرف آن

14. نظارت بر آموزشگاههای بهداشت اصناف

15. اقدامات بهداشت محیطی در موارد اضطراری و نظارت بر تشکیل اردوگاههای موقت اسکان و...

16. حفظ و ارتقاء سطح بهداشت محیط روستاها

17. همکاری قانونمند بین بخشی با مشارکت سایر ادارات و نهادها و همچنین مردم در راستای تأمین سلامت جامع

18. فوریت های سلامت و محیط کار

19. کنترل دخانیات ارتقاء سلامت جمعیت تحت پوشش نسبت به خطرات استعمال دخانیات و مضرات استنشاق تحمیلی دود سیگار

20. ارائه آموزشهای بهداشت محیطی به همکاران و سطوح مختلف جامعه .

عضویت درکمیته ها ، کمیسیون ها، شوراها وجلسات کارگروه وگروههای کارشناسی

·         عضویت در کار گروه سلامت و امنیت غذایی ( دبیری کارگروه )

·         عضویت درکارگروه حوادث وسوانح غیر مترقبه شهرستان

·         عضویت درکمیته اتلاف سگهای ولگرد

·         عضویت در کارگروه مدیریت پس ماندها

·         عضویت کمیته IDD

·         عضویت کمیته شیر مدارس

·         عضویت کمیته پیشگیری از التور

·         عضویت کمیته پیشگیری از آنفلوانزا

شماره تماس واحد بهداشت محیط و حرفه ای: 04435673450

 

 

تنظیمات قالب