شبکه بهداشت و درمان نقده

(آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

م و نام خانوادگی: کاوه حسن زاده    

مدرک:کارشناس تغذیه

سمت: کارشناس تغذیه و کارشناس مسئول بهداشت خانواده

 

شرح وظایف:

-مشاوره تغذیه برای مادران باردار و کودکان دارای اختلال رشد

-انجام مداخلات موثر و لازم جهت پیشگیری از مرگ مادر باردار

-کاهش بارداریهای پرخطر

-افزایش بارداریهای ارادی و برنامه ریزی شده

-سلامت باروری

-بازدید از کلیه خانه ها و مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی

 

شماره تماس: 04435664201

تنظیمات قالب