شبکه بهداشت و درمان نقده

(آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی:سعید اسماعیلی

مدرک تحصیلی:کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی

سمت: مسئول نظارت بر درمان

 

واحد نظارت بر درمان یکی از واحد های ستادی شبکه بهداشت و درمان نقده می باشد که وظایف کلی زیر را بر عهده دارد:

 

 -آشنایی کامل به تمامی بخشنامه ها و به روز کردن اطلاعات خود در امور مربوطه

 -بازدید مستمر و مداوم از تمامی موسسات درمانی حداقل هر 2 ماه یکبار به صورت روتین و در سایر موارد بر حسب ضرورت و دادن پس خوراند کاربردی به آنها بر اساس چک لیست های مربوطه

 -برخورد مناسب بر اساس قوانین و مقررات جاری و اقدامات قانونی از گزارش بازدید و تنظیم صورتجلسه گرفته تا تعطیلی مراکز و ارجاع به مراجع قانونی (نظام پزشکی،دادگاه و...) با هماهنگی ریاست شبکه

 -نظارت بر رعایت تعرفه های اعلام شده از طرف وزارت بهداشت و درمان

 -اعمال نظارت آماری بر فعالیت موسسات درمانی و ارزشیابی فعالیت هر یک

 -ایجاد هماهنگی کامل بین فعالیتهای نظارتی خود و شبکه و واحد های درمانی:

 الف) اولویت بندی فعالیت های نظارتی در ابتدای هر ماه

 ب) اجرای فعالیت های نظارتی بر اساس اولویت های تعیین شده

 ج) پیگیری نواقصات و مشکلات مراکز درمانی خصوصی و دولتی

 د) بررسی نتایج اقدامات نظارت خود و اولویت بندی فعالیت های نظارتی برای ماه بعد

 ه) گزارش نتیجه فعالیت های خود به ریاست شبکه جهت ارسال به معاونت درمان دانشگاه به صورت سه ماهه و معاونت غذا و دارو بصورت ماهیانه

 - دریافت و بررسی مدارک متقاضیان تاسیس موسسات و مراکز خصوصی و دولتی و پرونده های پزشکی و دندانپزشکی و مامایی و داروخانه و... و رفع نواقص به طوری که صاحبان پرونده در هنگام مراجعه به واحد صدور پروانه معاونت درمان دانشگاه هیچ مشکلی از طرف شبکه نداشته باشند.

- نظارت مستمر و مداوم بر عملکرد کلیه واحد های درمانی خصوصی و دولتی و جلوگیری از دخالت افراد فاقد صلاحیت و غیر مجاز در امور پزشکی از طریق مراجع قانونی

 - رسیدگی به شکایت مردمی با هماهنگی مسولین مافوق و ارایه نقطه نظرات کارشناسی

 - بازدید از موسسات و بخش های پیراپزشکی( رادیولوژی،آزمایشگاه، توانبخشی و...)و نظارت بر عملکرد آنها

 -تعیین و بر آورد آماری موسسات پیراپزشکی فعال جهت برنامه ریزی و مشخص نمودن نیازهای درمانی بر اساس ضوابط و مقررات

 -کنترل مستمر موسسات پیراپزشکی از نظر اخذ مجوزهای قانونی موافقت اصولی ، بهره برداری و پروانه تاسیس و حضور مسئول فنی موسسه در صورت نداشتن مجوز و اعلام به واحد مربوطه جهت پیگیری برابر ضوابط و مقررات

 - اعلام نواقص و شکایات موسسه مورد بازدید به مسئول فنی مربوطه به منظور رفع نارسایی ها در یک مهلت تعیین شده

 -اعلام وضعیت موسسات و بخشهای پیراپزشکی از نظر رعایت مسائل بهداشتی ،پرسنل واجد شرایط ،تجهیزات ساختمان همکاری با بیمه های درمانی،رعایت تعرفه های مصوب و سایر ضوابط مقام مسئول

 - بررسی و ارایه نقطه نظرات کارشناسی در خصوص شکایات ارجاعی

 - صدور تاییدیه های مربوط به خدمات درخواست های پزشکان بیمارستان و مراکز پزشکی طبق ضوابط و قوانین اداری

 -مشارکت دادن آحاد جامعه در کمک به امر نظارت بر درمان از طریق:

 -دادن آگاهیهای لازم به مردم با هماهنگی ریاست شبکه از طریق جراید و رسانه ها و اطلاعیه و هر وسیله ممکن دیگر

 - مشخص کردن نحوه تماس مردم با وی از طریق تلفن و محل کار و...

 - طبقه بندی گزارشات و جمع آوری مدارک و اطلاعات لازم و کافی مرتبط با موضوع و بررسی کارشناسی و ارایه گزارش به سرپرست شبکه یا معاون درمان و پیگیری تا حصول نتیجه

 -ارزیابی سطح رضایتمندی بیماران از نحوه ارایه خدمات درمانی در مراکز دولتی و خصوصی

 - تهیه گزارش نحوه فعالیت و گردش کار موسسات پیراپزشکی فعال و ارسال گزارشات مستند از موسسات پیراپزشکی خاطی به مسولین مربوطه

 - بررسی پرونده و مستندات موسسات تحت نظارت و مکاتبات لازم جهت تکمیل پرونده و کسب اطلاعات مورد نیاز و نیز راهنمایی های لازم و توجیه واحد های تحت نظارت در چهارچوب ضوابط و دستورالعمل های اجرایی

 - تهیه گزارش لازم و انجام سایر دستورات قانونی مافوق

 

تلفن تماس برای رسیدگی به شکایات در ساعات اداری :04435676108

 

 

تنظیمات قالب