شبکه بهداشت و درمان نقده

(آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی: دکتر سیما قائمی میرآباد

مدرک: متخصص قلب و عروق

سمت: سرپرست شبکه بهداشت و درمان نقده

 

شرح وظایف مدیر شبکه بهداشت و درمان

 نظارت واجرای برنامه های بهداشتی و درمانی و اداری شبکه بهداشت شهرستان

تعیین وظایف کارکنان فنی و اداری تحت سرپرستی تقسیم وظایف و هماهنگ کردن فعالیت های ایشان

نظارت در امور بهداشتی و درمانی بخشهای تابعه شهرستان

شرکت در جلسات مشاوره پزشکی در صورت لزوم

شرکت در جلسات شورای شهرستان و تماسهای لازم با روسای ادارات

کنترل و نظارت برکار کارکنان  و اقدام مقتضی نسبت به تقاضای آنان در زمینه های فنی مالی و اداری

اقدام لازم برای رفع احتیاجات فنی و داروئی بهداری شهرستان

همکاری با سایر موسسات بهداشتی و در حوزه عمل بمنظور بالابردن سطح بهداشت عمومی

ارسال گزارش و آمارهای هفتگی و ماهانه به استان

انجام سایر امور مربوط طبق دستور ما فوق

 

 

تنظیمات قالب