شبکه بهداشت و درمان نقده

(آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی:دکتر محسن تقی زاده

مدرک:‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ پزشک عمومی

سمت:رئیس بیمارستان امام خمینی(ره) نقده

 

 شماره تلفن مستقیم  دفتر ریاست بیمارستان: 04435661826

 

تنظیمات قالب