شبکه بهداشت و درمان نقده

(آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

ام و نام خانوادگی: رضا شریف پور

  سمت: روابط عمومی ستاد شبکه

مدرک:کارشناس پرستاری

 

روابط عمومی یکی از واحدهای ستادی شبکه بهداشت و درمان میباشد و مستقیما" زیر نظر مدیریت شبکه بهداشت فعالیت مینماید و مسئولیت انجام فعالیتهای مربوط به روابط عمومی طبق شرح وظایف روابط عمومی را بعهده دارد .از سایر فعالیت ها میتوان موارد ذیل را اشاره کرد:

فعالیت های مربوط به دبیرخانه کمیته های عفاف و حجاب شبکه،کمیته پیشنهادات ،تحول اداری ،بازگشایی صندوق های نظرسنجی و جلسات و مراسمات ملی و مذهبی .

فعالیتهای واحد روابط عمومی بشرح ذیل میباشد:

- انعکاس و اطلاع رسانی از مراسمات ، برنامه ها ، بخشنامه ها و اخبار دانشگاه در بین کارکنان شبکه با استفاده از پانل و بولتن داخلی.

- انتخاب رابط روابط عمومی در بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی جهت تسریع در امور مربوطه.

- برگزاری جلسات ، مراسم ویژه و برنامه های کلی شبکه به مناسبت های مختلف ( روز ماما ، بهورز ، پرستار ،هفته سلامت و ... ) .

- انعکاس سریع خبر کلیه انتصابات ،اخبار و تغییرات قابل ذکر در شبکه به روابط عمومی دانشگاه جهت انعکاس آن در ماهنامه همکاری .

- ارتباط تنگاتنگ با مطبوعات و رسانه های گروهی و محلی و ارسال اخبار شبکه به آنها و دریافت انتقادات و پیشنهادات با هماهنگی کامل روابط عمومی دانشگاه .

- مطالعه مطالب مندرج در جراید محلی بصورت مرتب جهت کسب اطلاع و آگاهی از رویدادها و انعکاس آن به ریاست شبکه .

- هرگونه مصاحبه و یا تهیه گزارش به رسانه های گروهی از طریق روابط عمومی شبکه و با هماهنگی کامل روابط عمومی دانشگاه امکان پذیر خواهد بود.

- شرکت مسئول روابط عمومی شبکه در تمام نشستها و جلسات رسمی شبکه .

- مشارکت در غم و شادی کارکنان .

- مشارکت در برنامه های مذهبی و نماز جماعت .

- تهیه عکس ، اسلاید و فیلم از فعالیت های شبکه و مراکز بهداشتی و درمانی و ایجاد آرشیو سمعی بصری و ارسال نمونه هایی از آن به روابط عمومی دانشگاه .

- تشکیل بانک اطلاعاتی فرهنگی هنری و ... به منظور آشنایی و جذب نیروهای علاقه مند و ارسال آن به روابط عمومی دانشگاه .

- تهیه جوابیه به مندرجات مطروحه در مطبوعات یا صدا و سیما در ارتباط با مسایل شبکه مربوطه و ارسال سریع آن به روابط عمومی دانشگاه جهت تهیه و تدوین پاسخ و ارسال به رسانه ها و صدا و سیما .

  • هماهنگی کلیه برنامه های اجرایی و اداری واحد با بالاترین مقام مسئول در شبکه.
  •  

شماره تماس واحد روابط عمومی: 04435667595

 

 

تنظیمات قالب