شبکه بهداشت و درمان نقده

(آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

رسالت (mission):

ارائه خدمات بیمارستانی ایمن، با کیفیت بالا، بیمار محور  با مشارکت ذینفعان از طریق ارتقاء فرایندهای بیمارستانی در راستای سیاست های وزارت بهداشت و درمان

مأموریت بیمارستان:

  • تلاش در راستای افزایش امید به زندگی و ارتقای کیفیت  و ایمنی بیماران و  جامعه
  • ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران و مراجعین
  • گسترش خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی با بالاترین سطح کیفیت در تخصص های مختلف

دورنما (چشم انداز) (vision):

بیمارستان متخب بیماران، پزشکان، کارکنان و دانشجویان از لحاظ کیفیت، ایمنی، عدالت و خدمات آموزشی برتر

ارزش ها (value):

این بیمارستان دارای ارزش هایی می باشد که سعی می نماید در تمامی برنامه ریزی های درمانی خود این ارزش ها را جزء اصول کاری خود قرار دهد

بیمار محور، حفظ کرامت انسانی، مسئولیت پذیری، کارگروهی، مشارکت جویی، دانش محوری، خلاقیت و نوآوری، افزایش توانمندی­ سازمان، بهبود مستمر

1-   ما به کلیه افراد جامعه، بیماران، خانواده آنها و همکاران  خود احترام می گذاریم.

2- ما نسبت به جامعه مسئولیت پذیر و پاسخ گو هستیم.

3- همکاری و مشارکت جویی کارکنان منجر به ارائه خدمات مورد نیاز جامعه در بالاترین سطح ممکن کیفیت می شود.

4- ما متعهد به توسعه کمی و کیفی کارکنان خود هستیم .

5- بهبود مداوم کیفیت خدمات برای ما بسیار مهم است.

6- ما تلاش می کنیم تا به سطح تعالی در زمینه ارائه خدمات بیمارستانی دست یابیم .

7- ما تلاش می کنیم یک محیط کاری امن و سالم ایجاد کنیم تا بتوانیم به ارزشهای فوق دست یابیم.

 

برنامه تاکتیکی بیمارستان

 

اهداف کلی

اهداف اختصاصی

شاخص ها

G1 = دسترسی عادلانه به خدمات درمانی  با کیفیت

G1O1:  بهسازی فضای اقامتی بیمار و فضای فیزیکی  بیمارستان

مشاهده

G1O2: حضور پزشکان مقیم در بیمارستان

 

G1O3: توزیع عادلانه نیروهای پرستاری در بخش ها

مشاهده

G1O4: ارتقاء کیفیت ارائه خدمات تغذیه ای به بیماران میزان 10%

مشاهده و مصاحبه

G1O5: ارتقا خدمات بخش اورژانس

پایش برنامه های عملیاتی

:G1O6 ارتقا خدمات پاراکلینیکی با کیفیت

مشاهده و مصاحبه

:G1O7 ایجاد دسترسی به خدمات دندانپزشکی

مشاهده

G2: ارتقاء ایمنی در بیمارستان

G2O1: افزایش سطح ایمنی بیماران

درصد تحقق شاخص ایمنی بیمارستان

G1O2: افزایش سطح ایمنی کارکنان

درصد رضایتمندی

G3: ارتقاء رضایت کارکنان بیمارستان

G3O1:  به کارگیری نیروی انسانی کافی

درصد رضایت  پرستاران

:G3O2توسعه تسهیلات رفاهی کارکنان

: G3O3افزایش مشارکت کارکنان در اداره امور بیمارستان

G3O4 :  ایجاد ارتباط اثر بخش کارکنان با مدیریت

  G3O5 : توانمند سازی پرسنل

G4: . ارتقاء رضایت بیماران

 : G4O1افزایش ­سطح مشارکت بیماران در ارائه خدمات درمانی

درصد رضایت بیماران

G4O2 : توسعه تسهیلات رفاهی برای بیماران و مراجعین

G4O3 : توانمند سازی بیماران­ در جهت خود مراقبتی

G5: ارتقاء و بهبود بهره وری بیمارستان

G5O1 : توسعه تجهیزات بیمارستان

مشاهده و مصاحبه

G5O2: توسعه امکانات آموزشی بیمارستان

G5O3: کاهش هزینه های غیر ضروری بیمارستان

G5O4 : افزایش میزان در آمد بیمارستان

G5O5: توسعه سیستم ارتباطات و اطلاع رسانی بیمارستان

G5O6 :کاهش متوسط اقامت بیماران به سطح استاندارد

بررسی شاخص

 

 

 

 

تنظیمات قالب