شبکه بهداشت و درمان نقده

(آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی : زهرا بقالی

مدرک : کارشناس پرستاری

سمت: مدیر مرکز آموزش بهورزی

تاریخچه مرکز آموزش بهورزی نقده :

مرکز آموزش بهورزی نقده در سال 1368 با رسالت تربیت نیروی انسانی مورد نیاز خانه های بهداشت تاسیس شده است در بدو تاسیس مرکز بهورزی شهرستان نقده دارای 12 خانه بهداشت و 6 مرکز بهداشتی درمانی روستایی بود.

از بدو تاسیس مرکز بهورزی با آموزش بهورزان برگزاری دوره های باز آموزی برای کلیه کارکنان محیطی و پایش و ارزشیابی عملکرد خانه های بهداشت همواره یکی از بازوان مرکز بهداشت در نیل به اهداف بهداشتی بوده است هم اکنون مرکز بهداشت شهرستان نقده با 43 خانه بهداشت و 58 بهورز در حال خدمت رسانی به مردم محروم منطقه می باشد.

 

تنظیمات قالب