شبکه بهداشت و درمان نقده

(آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
لیست اخبار صفحه :1
تبریک سال نو به کارکنان شبکه بهداشت
به گزارش شریف پور مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان نقده

تبریک سال نو به کارکنان شبکه بهداشت

مدیر شبکه بهداشت در اولین روز کاری سال 1403 به همکاران ستادی تبریک گفت.

بازدید شبانه از مراکز بهداشتی
به گزارش شریف پور مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان نقده

بازدید شبانه از مراکز بهداشتی

رئیس مرکز بهداشت نقده ازمراکز بهداشتی بازدید کرد.

بازدید از مرکز بهداشت حسنلو
به گزارش شریف پور مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان نقده

بازدید از مرکز بهداشت حسنلو

رئیس امور عمومی از مرکز بهداشت حسنلو بازدید کرد.

اعزام هوایی در نقده
به گزارش شریف پور مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان نقده

اعزام هوایی در نقده

هلیکوپتر اورژانس هوایی کشور جهت اعزام جوان بد حال نقده ای به پرواز در آمد.

مصدومان چهارشنبه سوری
به گزارش شریف پور مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان نقده

مصدومان چهارشنبه سوری

تعداد مصدومان چهارشنبه آخر سال در نقده اعلام شد.

تنظیمات قالب