شبکه بهداشت و درمان نقده

(آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
لیست اخبار صفحه :1
پیام تسلیت دکتر سیما قائمی مدیر شبکه بهداشت و درمان نقده به مناسبت سالروز ارتحال حضرت امام خمینی(ره)
به گزارش شریف پور مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان نقده

پیام تسلیت دکتر سیما قائمی مدیر شبکه بهداشت و درمان نقده به مناسبت سالروز ارتحال حضرت امام خمینی(ره)

دکتر سیما قائمی مدیر شبکه بهداشت و درمان نقده به مناسبت سالروز رحلت حضرت امام خمینی(ره) پیام تسلیت ارسال کرد.

سفر دکتر ولیزاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی به نقده
به گزارش شریف پور مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان نقده

سفر دکتر ولیزاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی به نقده

سفر رئیس علوم پزشکی استان آذربایجان غربی با تیم مهندسی همراه به نقده و بازدید از فاز توسعه بیمارستان امام خمینی نقده در 13 ام خرداد انجام شد.

تنظیمات قالب