English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١٠ فروردين ١٤٠٢

 

 

سایت نهاد مقام معظم رهبری سایت دفتر ریاست جمهوری
سایت نماینده ولی فقیه در استان سایت روابط عمومی دانشگاه

آمار بازدید

بازديدکنندگان امروز : 43
کل بازديدکنندگان : 619751
بازديدکنندگان آنلاين : 2

لیست اسامی کادرپزشکان اورژانس ودرمانگاه بیمارستان امام خمینی (ره)


تخصص

نوع استخدام

نام ونام خانوادگی

پزشک عمومی

رسمی

دکتر یاسمن

پزشک عمومی

رسمی

دکتر رحمانی

پزشک عمومی

رسمی

دکترنوری

پزشک عمومی

تبصره

دکترخلیل زاده

پزشک عمومی

تبصره

دکتررستمی

پزشک عمومی

تبصره

دکتر تقی زاده

پزشک عمومی

نظام نوین

دکتر زارع

پزشک عمومی

نظام نوین

دکترنوروزی

پزشک عمومی

نظام نوین

دکترعباسپور

 


لیست اسامی کادرپزشکی متخصصین بیمارستان امام خمینی (ره)


شماره تلفن مطب

آدرس مطب

تخصص

نوع استخدام

نام ونام خانوادگی

35623709

نقده ، خیابان امام

ارتوپدی

رسمی

دکتر اسماعیل پاشایی

35627944

نقده ، خیابان امام

ارتوپدی

ضریب K

دکتر سمیرا نبئی فرد

35661820-25

 تخصصی   نقده ، خیابان دانشگاه ، بیمارستان امام خمینی (ره) ، درمانگاه

جراح عمومی

رسمی

دکتریعقوب اروجی

35661820-25

نقده، خیابان دانشگاه ،  بیمارستان امام خمینی (ره) ، درمانگاه تخصصی

جراح عمومی

ضریب K

دکترسولماز آصفی

35677205

نقده ، خیابان دانشگاه ، روبه روی بیمارستان امام خمینی (ره)،  کلینیک ویژه شبکه بهداشت و درمان

ارولوژی

ضریب K

دکتر علی طیبی آذر

35670024

نقده ، خیابان دانشگاه ، روبه روی بیمارستان امام خمینی (ره)،  کلینیک ویژه شبکه بهداشت و درمان

مغز واعصاب

نظام نوین

دکتر بختیار کسرایی

35661820-25

نقده ، خیابان دانشگاه ،  بیمارستان امام خمینی ( ره) ، درمانگاه تخصصی

مغز واعصاب

ضریب K

دکتر سمیه حسنه تمر

35663777

نقده ، خیابان دانشگاه ، روبه روی بیمارستان امام خمینی (ره)،  کلینیک ویژه شبکه بهداشت و درمان

چشم

ضریب K

دکتررضاحیدری

35673578

نقده ، خیابان دانشگاه ، روبه روی بیمارستان امام خمینی (ره)،  کلینیک ویژه شبکه بهداشت و درمان

چشم

ضریب K

دکتر رقیه بیدار

35661820 -25

نقده ، خیابان دانشگاه ، بیمارستان امام خمینی (ره) ، درمانگاه تخصصی

ENT

ضریب K

دکتر احسان شمس کوشکی

35626405

نقده ، خیابان امام

داخلی

رسمی

دکتر عزیز زینالی

35622446

نقده ، خیابان امام

داخلی

رسمی

دکترمحمدنقی ولیزاده

35677205

نقده ، خیابان دانشگاه ، روبه روی بیمارستان امام خمینی ( ره) ،کلینیک ویژه شبکه بهداشت و درمان

داخلی

ضریب K

دکترشهرام صفری

35661820- 25

نقده ، خیابان دانشگاه ، بیمارستان امام خمینی ( ره) ، درمانگاه تخصصی

داخلی

ضریب K

دکترپری آقاعلی نژاد

35625900

نقده ، خیابان امام

عفونی

تبصره

دکتر فرازمردی

35624106

نقده ، خیابان امام

اطفال

رسمی

دکتر علی اکبر زینالی

35672134

نقده ، خیابان دانشگاه ، روبه روی بیمارستان امام خمینی (ره)، کلینیک ویژه شبکه بهداشت و درمان

اطفال

ضریب K

دکتر آیدین دانشگر

35677205

نقده ، خیابان دانشگاه ، روبه روی بیمارستان امام خمینی ( ره)، کلینیک ویژه شبکه بهداشت و درمان

اطفال

رسمی

دکترسلمان حقی

35672134 35673793

نقده ، خیابان دانشگاه ، رو به روی بیمارستان امام خمینی ( ره)، ساختمان پزشکان شفاء

اطفال

رسمی

دکتر علی ملکی

35661820- 25

نقده ،خیابان دانشگاه ، بیمارستان امام خمینی ( ره)، درمانگاه تخصصی

اطفال

ضریب K

دکترشاهرخ  دیوانی

35661820- 25

نقده ، خیابان دانشگاه ،روبه روی بیمارستان امام خمینی ( ره)،  کلینیک ویژه شبکه بهداشت و درمان

قلب وعروق

ضریب K

دکترعلی رستمی

35672231

نقده ، خیابان دانشگاه ،روبه روی بیمارستان امام خمینی ( ره)،  کلینیک ویژه شبکه بهداشت و درمان

قلب وعروق

ضریب K

دکترآرش فلاحت

35677204

نقده ، خیابان دانشگاه ، روبه روی بیمارستان امام خمینی ( ره)، کلینیک ویژه شبکه بهداشت و درمان

روانپزشک

ضریب K

دکترگویک هاکوپیان

35661820

نقده ، خیابان دانشگاه ، بیمارستان امام خمینی ( ره)

بیهوشی

ضریب K

دکتر لیلا سهراب زاده

35661820

نقده ، خیابان دانشگاه ، بیمارستان امام خمینی ( ره)

بیهوشی

رسمی

دکترمریم موفقی

35661820

نقده ، خیابان دانشگاه ، بیمارستان امام خمینی ( ره)

بیهوشی

ضریب K

دکترطاهره حاجی زاده

35661820

نقده ، خیابان دانشگاه ، بیمارستان امام خمینی ( ره)

بیهوشی

ضریب K

دکترمیتراخشکباری

-

نقده ، خیابان دانشگاه ، روبه روی بیمارستان امام خمینی ( ره)

رادیولوژی

ضریب K

دکتراکبرتیموری

35661820- 25

نقده ، خیابان دانشگاه ، بیمارستان امام خمینی ( ره)

رادیولوژی

ضریب K

دکتربابک درخشانی