English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١٠ فروردين ١٤٠٢

 

 

سایت نهاد مقام معظم رهبری سایت دفتر ریاست جمهوری
سایت نماینده ولی فقیه در استان سایت روابط عمومی دانشگاه

آمار بازدید

بازديدکنندگان امروز : 83
کل بازديدکنندگان : 619791
بازديدکنندگان آنلاين : 2

آزمایشگاه مرکزبهداشت نقده:

آزمايشگاه مركزي نقده يكي از واحدهاي مركز بهداشت شهرستان نقده مي باشد. آزمايشگاههاي تشخيص طبي مراكز بهداشتي درماني در تشخيص ، درمان ، حذف ، كنترل و پيشگيري از بيماريها ی واگیر و غیر واگیر از چنان جایگاه کلیدی برخوردار است که تقریبا بدون وجود آزمایشگاه فعالیت های نظام مراقبت بیماریها عملا امکان پذیر نخواهد بود . آزمایشگاه زنگ خطر شروع بسیاری از اپیدمی ها را به صدا در آورده و پایان اپیدمی و ریشه کنی و حذف برخی از بیماریها را نیز نوید داده است .در اهمیت آزمایشگاه همین نکته کافیست که پیشرفت دانش بشر در زمینه علوم پزشکی بدون حضور دانشمندان و محققین در آزمایشگاهها میسر نمی بود. گسترش فعالیت های نظام مراقبت بیماریها و بروز بیماریهای نوپدید و بازپدید به ارائه خدمات تشخيصي با روشهاي پيشرفته و سریع نياز دارد . که این خود مستلزم وجود شبکه آزمایشگاهی پویا با مدیریت جامع نگر و توان عملیاتی بالا و برخوردار از دانش فنی روز می باشد. تا پاسخگوی نیازهای حال و آینده کشور باشد.

 هدف کلی : مدیریت جامع نگر بر فرآیندهای تشخیص آزمایشگاهی در راستای اهداف نظام سلامت جامعه .

اهداف اختصاصی:

تضمين و ارتقای كيفيت خدمات تشخيصي

بکارگیری متد های نوین تشخیصی

بهبود و استاندارد آزمایشگاهها

مدیریت آزمایشگاه در شرایط بحران

هماهنگی درون و برون بخشی آزمایشگاه و نقش ان در اپید میولوژی بیماریها و . . .

 رئوس دامنه فعاليت آزمايشگاه مركزي بهداشت نقده:

•  ارتقاي کیفیت خدمات آزمايشگاهي

•  نظارت و ارزيابي و پايش از آزمايشگاه مركزي و آزمايشگاه محمديار

•  بهبود و استاندارد سازي آزمايشگاه

  مشارکت در انجام طرحها از جمله طرح دیابت و هیپوتیروئید وHb.A1cو pkuو طرح ریزمغذی و تب کنگوCCHFو ...

•  تجزيه و تحليل كارشناسي عملكرد آزمايشگاهها

 دامنه فعالیت:

بخشهای سل-میکروبیولوژی-هماتولوژی-بیوشیمی-انگل شناسی-بیوشیمی ادرار-میکروبیولوژی آب-هورمون و سرولوژی

بخش سل

•  پذيرش نمونه هاي ارسالي از مراكز بهداشتي درماني و مراکز درمانی و بيمارستانها و مراجعین سرپايي .

•  انجام آزمايشات لازم ( اسمیر خلط) براساس دستورالعمل.

•  اعمال كنترل كيفي داخلي وخارجی و رعايت استانداردهاي فني مربوطه .

•  همكاري با آزمايشگاه كنترل كيفي در ارتقاي كيفيت خدمات آزمايشگاهي .

بخش ميكروبيولوژي

•  پذيرش نمونه هاي ارسالي از مراكز بهداشتي درماني .

•  انجام آزمايشات لازم براساس دستورالعمل ها .

•  اعمال كنترل كيفي داخلي وخارجی و رعايت استانداردهاي فني مربوطه .

•  همكاري با آزمايشگاه كنترل كيفي در ارتقاي كيفيت خدمات آزمايشگاهي .

ساير موارد:

•  انجام آزمايشات لازم ( مالاریا ، التور ، مرفین ، تالاسمی و . . . ) براساس دستورالعمل ها .

•  اعمال كنترل كيفي داخلي وخارجی و رعايت استانداردهاي فني مربوطه .

•  همكاري با آزمايشگاه كنترل كيفي در ارتقاي كيفيت خدمات آزمايشگاهي .

•  خونگيري از نوزادان ( هیپوتیروئیدی و PKU وHIVو...)

•  نظارت و پایش نمونه گیری هیپوتیروئیدی وPKUوTBوالتوردر مراکز –پایگاه و خانه های بهداشتی شهري و روستايي