English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٢ مهر ١٤٠١

 

 

سایت نهاد مقام معظم رهبری سایت دفتر ریاست جمهوری
سایت نماینده ولی فقیه در استان سایت روابط عمومی دانشگاه

آمار بازدید

بازديدکنندگان امروز : 406
کل بازديدکنندگان : 570747
بازديدکنندگان آنلاين : 2

لیست قیمت گلوبال سال 98 توضیح اینکه مبلغ 10 درصد با بیمه محاسبه شده است

قیمت سایر خدمات

قیمت گلوبال

 

 

 

 

 

فرانشیز بیمار

 

مدت اقامت

کد ارزش تام بیهوشی

کد ارزش نسبی

کد

 

کد

ردیف

تخت عمومی 1461000

10899600

رایگان

1089960

1.4

0

50

502155

زایمان بستری

 

1

 

تخت اطفال 1023000

12649900

رایگان

1264990

1.4

0

50

502155

زایمان طبیعی

 

2

تخت NICU 6778000

14400200

رایگان

1440020

1.4

0

50

502155

زایمان دو قلویی

 

3

تخت نوزاد ماما 1083900

14944300

 

1494430

2.8

13.5

40

502170

سزارین بستری

 

4

تخت سزارین 2167800

17778500

 

1777850

2.8

13.1

40

502170

سزارین

 

5

همراه با غذا 329000

20612700

 

2061270

2.8

13.1

40

502170

سزارین دو قلویی

 

6

همرا بدون غذا 150000

12518000

 

1251800

1.4

17

50

502156

زایمان بی درد

 

7

ویزیت نوزاد 666400

12021500

 

1202150

1.4

0

58

502160

چند قلویی

 

8

آمپول روگام 2565000

13830300

 

1383030

1.4

19

58

502161

چند قلویی بی درد

 

9

NST 209440

6082000

 

608200

1.5

6.9

16

502185  502190

کورتاژ

 

10

اکو

828240

5511100

 

551110

1.4

6.75

10

501795

کورتاژ تشخیصی

 

11

تست ورزش 542640

16332600

 

1633260

4

12.15

33.6

501620 501615

سیستوسل رکتوسل

 

12

تست بیلی روبین 20000

9444200

 

944420

2.2

9.98

19.933

501610 501590 501595

رکتوسل

 

13

ویزیت عمومی 127000

20939400

 

2093940

4.7

13.2

51

501810 501815

هیسترکتومی

 

14

ویزیت متخصص 159000

24083500

 

2408350

5.9

15.45

56

401816 401815 401820

کوله سیستکتومی

 

15

 

6049200

 

604920

1.8

7.43

10

502145

مکدونالد

16

 

17311600

 

1731160

3.9

11.85

40

502125

حاملگی نابجا EP

17

 

13153500

 

1315350

3

10.73

26.1

502020 502025 502030 502035

رزکسیون یا سیستکتومی

 

 

18

 

6375700

 

637570

1.4

6.15

16.55

501575 501580

کلولپورافی- بخیه جراحت

 

19

 

5563900

 

556390

1.6

4.58

11

502195

سقط القایی - کورتاژ مامایی

 

20

 

22365400

 

2236540

4

14.35

60

501835 501820

هیسترکتومی کامل و ناقص

 

21

 

 

13557600

 

1355760

2.2

11.55

38

501800

میومکتومی

22