English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١٠ فروردين ١٤٠٢

 

 

سایت نهاد مقام معظم رهبری سایت دفتر ریاست جمهوری
سایت نماینده ولی فقیه در استان سایت روابط عمومی دانشگاه

آمار بازدید

بازديدکنندگان امروز : 15
کل بازديدکنندگان : 619723
بازديدکنندگان آنلاين : 2

 

 نام ونام خانوادگی : هاجر علی پور

سمت : سوپروایزر آموزشی

مدرک : کارشناس پرستاری

تلفن: 35633899    داخلی 121


 سوپروایزر آموزشی :

 سوپروایزر آموزشی پرستاری است که مسئولیت فعالیتهای آموزشی وپژوهشی پرستاری ومامایی مرکز درمانی را نحت نظارت مدیر پرستاری ودر جهت اهداف سازمان بر عهده دارد .


شرح وظایف :

1.      نظارت وکنترل مستمر بررفتار شغلی پرستاری تحت سرپرستی (رعایت مقررات اداری، رعایت ضوابط کاری واخلاقی ونظایر آن )

2.      شناسایی وتعیین اهداف اموزشی /تعیین نیازهای آموزشی / اولویت بندی نیازهای آموزشی

3.      تدوین برنامه های آموزشی مستمر ومدون جهت رفع نیازهای اموزشی در راستای اهداف کلان بیمارستان

4.      تعیین وتنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد وفعالیتهای آموزشی بخش های مرتبط

5.      ثبت وگزارش کلی فعالیتهای آموزشی ونتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاری

6.       کنترل ونظارت بر شرکت فعال رده های مختلف پرستاری در برنامه های آموزشی براساس سرانه آموزش

7.      شرکت در کلیه جلسات مرتبط با پرستاری

8.      تعیین واندازه گیری شاخص های آموزشی

9.      مشارکت در برنامه های بازدید وارزیابی بیمارستان

10.  هدایت وتشویق کادر پرستاری در جهت کسب امتیازات آموزشی لازم

11.  ارزیابی اثربخشی آموزش های انجام شده واطلاع به فراگیران ومسئولین واستفاده از نتایج اثر بخش آموزشی

12.  بکارگیری نتایج ارزیابی رضایت مندی کارکنان ومددجویان در برنامه های آموزشی

13.  مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان

14.  مشارکت در کمیته آموزش وپژوهش وگزارش فعالیتهای اموزشی به مسئولین

15.  ارائه پیشنهاد بودجه آموزشی به مدیر پرستاری

16.   تهیه وگزارش عملکرد مطابق با برنامه های اموزشی

17.  طراحی واجرای برنامه های آموزشی کوتاه مدت ، میان مدت ، بلند مدت

 

در همین زمینه واحد آموزش بیمارستان با تدوین سیاستهای آموزشی کارکنان در راستای نیل به اهداف اموزشی به فعالیت پرداخته وبا همکاری مسئولین ،ابزار آموزشی مورد نیاز اعم از سالن کنفرانس ،امکانات سمعی بصری ، لوازم کمک آموزشی و.. فراهم آورده است .